Các loại giống cây điều

Các loại giống cây điều

Ngày đăng: 06/11/2022

Cây điều cũng như các loại cây trồng từ hạt khác, khả năng xảy ra thụ phấn chéo cao và phán tán rộng do đó có thể dễ dàng thấy được tính đa dạng trong một quần thể điều.

Về hình dạng cây: thấy có cây điều thân cao, phân cành cao, ít cành nhánh, tán thưa và hẹp. Có cây thân lùn, tán xòe rộng cành nhánh rậm rạp, phân cành thấp đôi khi gần sát mặt đất.

Về hoa: như đã biết điều trổ hoa tập trung ở đầu nhánh thành từng chùm, cùng lúc có cả hoa đực và hoa lưỡng tính . Ta thấy có cây trổ hoa sớm, tập trung trong một thời gian ngắn lại có cây trổ hoa muộn, kéo dài nhiều ngày. Số lượng hoa trong một chùm hoa cũng có chênh lệch lớn từ vài chục đến hàng trăm hoa trong một chùm hoa tùy theo cây. Tỷ lệ hoa lưỡng tính trong mỗi chùm hoa cũng rất khác nhau từ 4 - 5% tới trên 20% tùy theo cây. Tỷ lệ đậu quả sau khi hoa lưỡng tính nở cũng sai khác nhau tùy theo cây. Có cây tỷ lệ đậu quả chỉ đạt 1 - 3 quả trong một chùm, có cây tỷ lệ này tới 6 - 10 quả.

Về kích cỡ và chất lượng của hạt và trái cũng có sai khác nhiều ở các cây. Có cây cho hạt kích cỡ lớn, tỷ lệ nhân trong hạt cao (25 - 30%) thì có cây chỉ cho hạt nhỏ tỷ lệ nhân thấp (< 20%). Có cây điều cho trái màu đỏ lại có cây cho trái màu vàng. Trọng lượng trái từ vài chục gam đến hàng trăm gam, và mùi vị độ chát khác nhau tùy theo mỗi cây.

Tính đa dạng về hình dạng cây, tán cây, pha ra hoa, tỷ lệ hoa lưỡng tính, tỷ lệ đậu quả, kích cỡ, chất lượng của hạt và trái có thể là do sự phân tách của tính dị hợp vốn có (biến dị di truyền). Vì lý do này có rất ít dạng được đặt tên là giống theo định nghĩa chặt chẽ. Một cách tổng quát, người ta đã phân loại giống điều theo màu sắc của trái (Morada, 1941; Ras và Hassan, 1957; Cordoba, 1967; Northwood, 1967; Morton, 1970).

Các loại giống cây điều

Từ bản chất không đồng nhất của quần thể điều đã gợi mở ra cách tuyển chọn giống điều (với sự tự thụ phấn nhờ tác động của con người và sinh sản vô giao) mang đầy đủ những đặc trưng nông học và có năng suất cao hơn.

Những đặc trưng được làm căn cứ để tuyển chọn giống điều có giá trị kinh tế cao gồm:

- Trổ bông sớm và tập trung.

- Cường độ đậu quả (số quả đối với mỗi chùm hoa và đối với mỗi cây).

- Năng suất hạt và trái (kg hạt sản xuất ra đối với 1m vuông tán cây).

- Những đặc trưng vật hậu học (kích cỡ, hình dạng và trọng lượng riêng) của hạt và trái.

- Tính miễn dịch hoặc tính chống lại được những loại sâu hại đặc biệt.

Việc xem xét đánh giá những đặc trưng này của cây phải căn cứ vào những số liệu thống kê trong một số năm liên tục và được kiểm tra ở các đời sau. Những cây đạt yêu cầu được sử dụng để thiết lập các vườn dòng thuần cung cấp hạt giống cho nhân giống hữu tính và cung cấp vật liệu (cành, chồi, mắt,...) cho nhân giống vô tính cây điều.

Cho đến nay Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn nước ta đã quyết định công nhận một số giống điều ưu tiên sử dụng trong sản xuất như các giống ES-04, EK-04, BĐ-01, KP-11, KP-12.

- Giống điều ES-04: có đặc điểm một chùm sẽ có từ 5 đến 10 quả, quả khi chín có màu vàng. Kích cỡ hạt trung bình là 173 hạt/kg, tỉ lệ nhân khá cao (27.4%). Giống điều này ít bị sâu bệnh nguy hiểm như bọ xít muỗi, thán thư, xì mủ. Năng suất hạt từ 55 đến 65 kg cho một cây một mùa vụ.

- Giống điều EK-24: số quả một chùm từ 5 đến 8 quả, quả khi chín có màu vàng. Kích cỡ hạt rất lớn, chỉ khoảng 120 hạt/kg, tỉ lệ nhân cao (28%). Giống điều này cũng ít bị các sâu bệnh nguy hiểm. Năng suất hạt từ 35 đến 45 kg cho một cây một mùa vụ.

- Giống điều BĐ-01: số quả một chùm từ 5 đến 10 quả, màu quả vàng khi chín. Kích cỡ hạt khá lớn, trung bình 165 hạt/kg, tỉ lệ nhân khá cao (27%). Giống điều này ít bị sâu bệnh nguy hiểm. Năng suất hạt từ 45 đến 55 kg cho một cây một mùa vụ.

- Giống điều KP-11: số quả một chùm từ 5 đến 10 quả, màu quả vàng khi chín. Kích cỡ hạt khá lớn, trung bình là 150 hạt/kg, tỉ lệ nhân khá cao (27.5%). Giống điều này có khả năng ít bị sâu bệnh nguy hiểm. Năng suất hạt từ 45 đến 55 kg cho một cây một mùa vụ.

Những đặc trưng được làm căn cứ để tuyển chọn giống điều

- Giống điều KP-12: số quả một chùm từ 5 đến 10 quả, màu quả đỏ khi chín. Kích cỡ hạt lớn, trung bình là 140 hạt/kg, tỉ lệ nhân khá cao (27%). Giống này ít bị sâu bệnh nguy hiểm. Năng suất từ 55 đến 65 kg cho một cây một mùa vụ.

Các giống trên đây do viện KHKT Nông lâm nghiệp Tây nguyên chọn lọc cá thể trội từ biến thiên của các quần thể điều trong sản xuất.

Viện KHKT Nông nghiệp miền nam bằng phương pháp chọn lọc cá thể tuyển non có các giống điều được công nhận khu vực hóa là:

- Giống điều MH 5/4: cây sẽ ra hoa sau khi trồng 18 tháng. Số quả một chùm từ 6 đến 10 quả, quả khi chín sẽ có màu vàng. Kích thước hạt lớn, trung bình nằm trong khoảng từ 125 đến 135 hạt/kg, tỉ lệ nhân cao (29 - 32%). Giống có khả năng ít bị sâu bệnh nguy hiểm. Năng suất hạt điều thu được từ 3000 đến 4000 kg/ha một năm.

- Giống điều LG1: cây sẽ ra hoa sau 18 tháng trồng, kích cỡ hạt lớn. trung bình từ 150 đến 155 hạt/kg. Số quả một chùm từ 6 đến 10 quả, quả khi chín sẽ có màu đỏ. Tỉ lệ nhân cao (28 - 30%). Khả năng chống chịu sâu bệnh của cây thuộc giống này ở mức trung bình. Năng suất hạt điều thu được từ 2000 đến 3000 kg/ha một năm.

- Giống điều CH1: cây sẽ ra hoa sau 18 tháng trồng. Số quả một chùm từ 8 đến 14 quả, quả có màu đỏ khi chín. Tỉ lệ nhân cao (27 - 29%). Kích cỡ hạt trung bình của giống này ở mức vừa, trung bình từ 160 đến 170 hạt/kg. Khả năng chống chịu sâu bệnh của cây thuộc giống này ở mức trung bình. Năng suất hạt điều thu được từ 2000 đến 3000 kg/ha một năm.

- Giống điều PN1: cây sẽ ra hoa sau khi trồng 18 tháng. Số quả một chùm từ 4 đến 10 quả, quả có màu vàng khi chín. Kích cỡ hạt lớn, trung bình từ 145 đến 155 hạt/kg. Tỉ lệ nhân cao (30 - 33%). Khả năng chống chịu sâu bệnh của cây thuộc giống này ở mức trung bình. Năng suất hạt điều thu được từ 2000 đến 3000 kg/ha một năm.

Nguồn tham khảo:

- Phạm Đình Thanh, Hạt điều - Sản xuất và chế biến, 2003.

Xem thêm:

Sâu hại điều - Bọ xít muỗi, sâu đục thân và rễ, sâu đục lá, sâu kết là và hoa, bọ phấn đục nõn, sâu bao, sâu róm đỏ, câu cấu

Chăm sóc cây điều: làm cỏ, tỉa cành, tạo tán, tưới tiêu nước, bón phân, cải tạo vườn già cỗi

Thu hoạch, sơ chế, chế biến hạt điều và quả điều

Nhân giống điều bằng phương pháp vô tính - Chiết cành, ghép cành

Nhân giống điều bằng phương pháp hữu tính (trồng từ hạt)

Trồng cây điều: chuẩn bị đất, khoảng cách trồng, đào hố trồng cây và trồng xen

Bệnh hại điều - Thối cụm hoa, thán thư, thối cổ rễ, váng hồng, đốm lá, móc bồ hóng

Yêu cầu điều kiện khí hậu, đất và dinh dưỡng của cây điều

Bình luận
0.0/5
0 đánh giá về Các loại giống cây điều
5
0 Đánh giá
4
0 Đánh giá
3
0 Đánh giá
2
0 Đánh giá
1
0 Đánh giá
Chưa có đánh giá về Các loại giống cây điều
Bình luận ngay
Hạt điều - Tổng quan, thành phần dinh dưỡng, tác dụng và các thông tin cơ bản khác
06/11/2022

Trong các loại hạt, hạt điều là thực phẩm rất giàu chất dinh dưỡng và cung cấp nhiều năng lượng.

0.0
0
Tổng hợp các công trình nghiên cứu, sách và luận văn nghiên cứu về điều (hạt điều, cây điều, ngành điều)
06/11/2022

Sau đây là tổng hợp các công trình nghiên cứu, sách nghiên cứu, các bài báo khoa học, luận văn nghiên cứu,...  về cây điều và những sản phẩm xuất phát từ cây điều như hạt điều, trái điều, lá điều,...

0.0
0
Dầu hạt điều (Cashew Kernel Oil) - Đặc điểm và hàm lượng dinh dưỡng
06/11/2022

Hạt điều có hàm lượng chất dinh dưỡng rất dồi dào, thành phần chứa nhiều chất béo chưa bão hòa rất tốt cho cơ thể với hàm lượng hơn 40% là chất béo, trong đó có hơn 80% là chất béo chưa bão hòa. Đồng thời, trong hạt điều chứa hàm lượng lớn các Vitamin E (0,9mg/100g hạt điều), có tác dụng rất tốt trong việc chống lão hóa và giúp da, tóc chắc khỏe.

0.0
0
Dầu vỏ hạt điều (CNSL) - Tổng quan, tính chất và công dụng
06/11/2022

Vỏ hạt điều có chứa một hỗn hợp các alkyl phenol tự nhiên, một chất lỏng nhớt màu nâu hơi đỏ, có tính độc hại với da người khi tiếp xúc với nó. Chất lỏng này được gọi tên là dầu vỏ hạt điều tự nhiên, tên tiếng anh là Cashew nut shell liquid (CNSL).

5.0
1
Lá điều - Đặc điểm, giá trị dinh dưỡng và ứng dụng
06/11/2022

Lá điều ở Việt Nam có nguồn cung rất dồi dào và phong phú, tuy nhiên những ứng dụng của lá điều chưa được khai thác và bỏ ngỏ rất nhiều tiềm năng. Vậy lá điều có đặc điểm và ứng dụng như thế nào?

0.0
0
Rượu điều - Các loại rượu, đặc điểm và cách chế biến
06/11/2022

Rượu trái điều là sản phẩm khá quen thuộc với người dân Nam bộ, người ta thường gọi với tên Rượu điều hay Rượu đào lộn hột. Theo lưu truyền trong dân gian và đã được nhiều nghiên cứu chứng minh thông qua các thành phần dinh dưỡng của trái điều, rượu trái điều có tác dụng lợi tiểu, làm săn chắc da và có tác dụng tốt trong việc cầm tiêu chảy.

0.0
0
Trái điều đóng hộp, kẹo và mứt trái điều, giấm trái điều
06/11/2022

Với nguồn nguyên liệu dồi dào và rất giàu hàm lượng chất dinh dưỡng, trái điều đang ngày càng được chú ý đến nhằm khai thác tối đa tiềm năng của loại trái này thay vì chỉ thu hoạch hạt rồi bỏ trái, gây ra lãng phí rất lớn về tài nguyên. 

5.0
1
Xirô trái điều và dịch ép trái điều cô đặc
06/11/2022

Trái điều được xem là một trong những nguyên liệu tiềm năng có rất nhiều ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ y học, công nghệ thực phẩm cho đến thức ăn chăn nuôi, cồn khô và giấm điều.

0.0
0
Nước ép quả điều - Đặc trưng và phương pháp chế biến
06/11/2022

Nước ép quả điều có hàm lượng chất dinh dưỡng rất đa dạng và đặc biệt giàu vitamin, khoáng chất. Theo đó, hàm lượng vitamin C có trong trái điều thậm chí cao hơn các loại trái thuộc họ chanh cam nhiều lần (gấp 5 lần chanh, 6 lần bưởi, 8 lần quýt).

0.0
0
Trái điều (quả điều) - Thành phần dinh dưỡng và công dụng
06/11/2022

Trái điều (quả điều) là một sản phẩm có giá trị kinh tế của cây điều. Hiện nay ở những nước có trồng nhiều điều (trong đó có Việt Nam) trong mùa thua hoạch ngoài sản phẩm chính là hạt điều còn thu được hàng triệu tấn trái điều. 

0.0
0
Các tiêu chuẩn hạt điều xuất (nhập) khẩu
06/11/2022

Để đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ thuật của khách hàng, đồng thời có kế hoạch sản xuất để cho ra những sản phẩm đạt yêu cầu chất lượng theo những quy định cụ thể hiện hành nhằm đạt được sự thuận lợi trong việc xuất khẩu và đàm phán giá bán tốt nhất, nhà sản xuất hạt điều cần chú ý và áp dụng các quy chuẩn và yêu cầu kỹ thuật của hạt điều sau trong từng trường hợp thích hợp.

0.0
0
Tiêu chuẩn nhân điều Việt Nam TCVN 4850 2010
06/11/2022

TCVN 4850:2010 is compiled by CAFECONTROL, appraised by the Ministry of Agriculture and Rural Development, proposed by the General Department of Standards, Metrology and Quality and published by the Ministry of Science and Technology.

0.0
0

Google Reviews

0
0 reviews
Liên hệ qua zalo
Hotline 0879 381 381
(0)