Quản lý chất lượng toàn diện sản phẩm nhân điều

Quản lý chất lượng toàn diện sản phẩm nhân điều

Ngày đăng: 06/11/2022

Chất lượng sản phẩm nhân điều phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng hạt điều thô đưa vào chế biến. Có thể nói 80% chất lượng nhân do chất lượng hạt điều thô quyết định. Ngoài yếu tố hạt điều thô, yếu tố con người cũng có tác động rất lớn tới chất lượng sản phẩm vì vậy để đảm bảo niềm tin cho khách hàng tiêu thụ về chất lượng sản phẩm cần phải xây dựng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống "quản lý chất lượng toàn diện" trong quá trình chế biến hạt điều (viết tắt là QLCLTD).

Nội dung của hệ thống QLCLTD trong sản xuất hạt điều bao gồm:

1. Đào tạo về hệ thống QLCLTD cho mọi người từ người lãnh đạo cao nhất tới công nhân viên của đơn vị. Việc đào tạo này cần thực hiện thường xuyên theo các hình thức

- (a): vừa làm vừa học ngay tại chỗ với giảng viên là người của đơn vị có thể là tổ trưởng sản xuất, quản đốc, cán bộ nghiệp vụ, bài giảng là những vấn đề đang diễn ra trong đơn vị.

- (b) Mở các lớp tại chức ngắn hạn hoặc bán thời gian ngay tại đơn vị với giảng viên là các chuyên gia mời từ bên ngoài, giúp cho học viên mở rộng tầm nhìn, cập nhật hóa các phương pháp thực hành QLCLTD và học được những kinh nghiệm của các đơn vị khác.

- (c) Cử người đi đào tạo ở các trường, viện,...

2. Quản trị công việc thường ngày:

- Tập huấn theo các tiêu chuẩn, kiểm soát các biến đong trong sản xuất và công việc, thống kê các dữ liệu ở từng công việc, bảo trì thường xuyên các máy móc, trang thiết bị, nhà xưởng,...

- Tìm nguyên nhân gây sự cố, hư hỏng trong sản xuất, trong công việc, từ đó có biện pháp sửa chữa kịp thời và phòng ngừa sau này.

Quản lý chất lượng toàn diện sản phẩm nhân điều

3. Quản trị chính sách chất lượng:

Quản trị chính sách chất lượng là công việc cần thiết nhằm mục đích nâng cao vị thế cạnh tranh cho sản phẩm hạt điều trên thị trường và đáp ứng mọi yêu cầu, biến động của tiêu dùng thông qua việc cải tiến có hệ thống và liên tục mọi hoạt động sản xuất và công tác trong tổ chức.

"Chính sách chất lượng" bao gồm: Plan (P) - Do (D) - Check (C) - Action (A):

a. Lập kế hoạch (Plan): để ra mục tiêu và chiến lược về chất lượng.

b. Thực hiện (Do): tạo sự gắn bó giữa các thành viên trong nội bộ đơn vị để thúc đẩy mọi người phát huy sáng kiến cải tiến đảm bảo cho kế hoạch (P) được thực hiện (D) một cách tốt nhất.

c. Kiểm tra (Check): thường xuyên hoặc định kỳ theo tháng, quý, năm kiểm tra để xác nhận các kết quả đã đạt được. Cần tổ chức một đội ngũ các chuyên gia đánh giá chất lượng trong nội bộ thực hiện công việc kiểm tra (C).

d. Hành động (Action): khi mục tiêu đã đề ra không đạt được, cần xác định rõ ràng lỗi xuất phát từ đâu? Do kế hoạch hay do thực hiện gây ra? Thông qua công cụ kiểm soát quá trình và kiểm soát chất lượng bằng thống kê để tìm ra nguyên nhân chính đã gây ra lỗi, từ đó đề ra các hành động cụ thể để khắc phục, sửa chữa và phòng ngừa (A).

4. Quản trị chéo - chức năng:

Nhằm tạo điều kiện trao đổi thông tin giữa các bộ phận trong đơn vị để tạo ra sự thống nhất mọi hoạt động ở đơn vị vào mục tiêu thỏa mãn đầy đủ những yêu cầu của người tiêu dùng và xã hội đối với chất lượng sản phẩm. Quản trị chéo - chức năng sẽ xóa bỏ sự ngăn cách giữa các phòng, ban, bộ phận, đưa thông tin đến mọi người để dần sắp xếp lại bộ máy gọn nhẹ, hợp lý hoạt đông có hiệu quả nhất.

5. Xây dựng các nhóm kiểm soát chất lượng ( QC - Quanlity control):

Mục đích xây dựng đội ngũ QC nhằm tạo ra môi trường làm việc thoải mái, tự giác, kích thích mọi người phát huy sáng kiến, cải tiến từ nhỏ đến lớn nhằm không ngừng nâng cao chất lượng của sản phẩm.

Dưới đây giới thiệu để tham khảo phiếu kiểm soát quá trình và chất lượng sản phẩm bằng thống kê trong hệ thống chế biến hạt điều theo cơ giới kết hợp thủ công.

1. Phiếu theo dõi nguyên liệu hạt điều thô đưa vào sản xuất

Ngày:... Số lô:... Trọng lượng:....kg
  - Độ ẩm trung bình ...%  
  - Tỷ lệ hạt nổi theo trọng lượng %  
  - Tỷ lệ hạt chìm theo trọng lượng %  
  - Tỷ lệ hạt sâu theo trọng lượng %  
  - Tỷ lệ nhân trong hạt chìm %  
  - Tỷ lệ nhân trong hạt nổi %  
  Nhận xét:     

 

2. Phiếu theo dõi nguyên liệu đưa vào phân cỡ

Ngày:... Số lô:... Trọng lượng:....kg  
  Sản phẩm phân cỡ ra: Độ ẩm % Số hạt/ 1kg Trọng lượng (kg)
  - Hạt cỡ A %    
  - Hạt cỡ B %    
  - Hạt cỡ C %    
  - Hạt cỡ D %    
  Tạp chất đất, cát... %    
  Nhận xét:       

 

3. Phiếu theo dõi nguyên liệu đưa vào ẩm hóa:

Ngày:... Số lô:... Trọng lượng:....kg      
Nguyên liệu Trước ẩm hóa Chế độ ẩm hóa Sau ẩm hóa
Trọng lượng (kg) Độ ẩm (%) Ngâm (giờ) Tưới (lần) Trọng lượng (kg) Độ ẩm (%)
- Hạt cỡ A            
- Hạt cỡ B            
- Hạt cỡ C            
- Hạt cỡ D            
Cộng:            
  Nhận xét:          

 

4. Phiếu theo dõi nguyên liệu đưa vào chao dầu:

Ngày:... Số lô:...          
Nguyên liệu Trước khi cắt bóc Chế độ chao Sau khi chao - Ly tâm
Trọng lượng (kg) Độ ẩm (%) Nhiệt độ (độ C) Thời gian (phút) Trọng lượng (kg) Độ ẩm (%)
- Hạt cỡ A            
- Hạt cỡ B            
- Hạt cỡ C            
- Hạt cỡ D            
Cộng:            
  Nhận xét:          

 

5. Phiếu theo dõi nguyên liệu đưa vào cắt bóc vỏ

Ngày:... Số lô:...            
Nguyên liệu Trước khi cắt bóc Thu hồi nhân tươi
Trọng lượng (kg) Độ ẩm (%) Nguyên (kg) Bể (kg) Hư thối (kg) Độ ẩm (%) % thu hồi 
- Hạt cỡ A              
- Hạt cỡ B              
- Hạt cỡ C              
- Hạt cỡ D              
Cộng:              
  Nhận xét:            

 

6. Phiếu theo dõi nhân tươi đưa vào sấy:

Ngày: ... Số lô: ... Nhân nguyên: ...kg Nhân bể: ... Kg      
Nhân tươi Trước khi sấy Chế độ sấy  Sản phẩm sấy ra
Trọng lượng (kg) Độ ẩm (%) Nhiệt độ (độ C) Thời gian sấy (giờ) Trọng lượng (kg) Độ ẩm (%) % thu hồi 
Nguyên              
Bể              
Cộng              
  Nhận xét:            

 

7. Phiếu theo dõi nhân khô đưa vào bóc vỏ lụa

Ngày: ... Số lô: ...            
Nhân khô Nhân vào bóc vỏ lụa Nhân đã bóc sạch vỏ lụa
Trọng lượng (kg) Độ ẩm (%) Nguyên (kg) Bể (kg) Hư thối (kg) Độ ẩm (%) % thu hồi 
Nguyên              
Bể              
Cộng              
  Nhận xét:            

 

8. Phiếu theo dõi phân loại cấp hạng sản phẩm theo TCVN 4850 - 1998

Ngày: ... Số lô: ...  
Đưa vào phân cấp hạng sản phẩm
  Trọng lượng (kg) Độ ẩm
Nhân nguyên:    
Nhân bể:    
Các cấp hạng sản phẩm đã được phân cấp
Nhân nguyên Nhân bể Nhân sâu
W180:....kg WB:....kg  
W240 WS  
W280 SB  
W320 SS  
W400 LP  
W500 SP  
  BB  
SW240    
SW320    
SW    
SSW    
DW    
...    
Cạo gọt    
Cộng:  Cộng:  
Nhận xét:  

 

 

9. Phiếu theo dõi tổng gói sản phẩm

Ngày: ... Số lô: ...   Trọng lượng đưa vào đóng gói:        
                Nguyên:....kg      
                Bể:............kg      
Loại nguyên: W180 W240 W280 W320 W400 W500 SW240 SW320 SW DW ... Tổng
Số thùng (bao):                        
Loại bể: WB WS SB SS LP SP BB ... ... ... ... Tổng
Số thùng (bao):                        
  Nhận xét:                     

 

Nguồn tham khảo:

- Phạm Đình Thanh, Hạt điều - Sản xuất và chế biến, 2003.

Xem thêm:

Loại hàng và thông số kỹ thuật của hạt điều

Yêu cầu về chất lượng hạt điều

Nhân điều - Thành phần dinh dưỡng và ứng dụng

Bình luận
0.0/5
0 đánh giá về Quản lý chất lượng toàn diện sản phẩm nhân điều
5
0 Đánh giá
4
0 Đánh giá
3
0 Đánh giá
2
0 Đánh giá
1
0 Đánh giá
Chưa có đánh giá về Quản lý chất lượng toàn diện sản phẩm nhân điều
Bình luận ngay
Hạt điều - Tổng quan, thành phần dinh dưỡng, tác dụng và các thông tin cơ bản khác
06/11/2022

Trong các loại hạt, hạt điều là thực phẩm rất giàu chất dinh dưỡng và cung cấp nhiều năng lượng.

0.0
0
Tổng hợp các công trình nghiên cứu, sách và luận văn nghiên cứu về điều (hạt điều, cây điều, ngành điều)
06/11/2022

Sau đây là tổng hợp các công trình nghiên cứu, sách nghiên cứu, các bài báo khoa học, luận văn nghiên cứu,...  về cây điều và những sản phẩm xuất phát từ cây điều như hạt điều, trái điều, lá điều,...

0.0
0
Các tiêu chuẩn hạt điều xuất (nhập) khẩu
06/11/2022

Để đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ thuật của khách hàng, đồng thời có kế hoạch sản xuất để cho ra những sản phẩm đạt yêu cầu chất lượng theo những quy định cụ thể hiện hành nhằm đạt được sự thuận lợi trong việc xuất khẩu và đàm phán giá bán tốt nhất, nhà sản xuất hạt điều cần chú ý và áp dụng các quy chuẩn và yêu cầu kỹ thuật của hạt điều sau trong từng trường hợp thích hợp.

0.0
0
Tiêu chuẩn nhân điều Việt Nam TCVN 4850:2010
06/11/2022

TCVN 4850:2010 được CAFECONTROL biên soạn, thẩm định bởi Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và được công bố bởi Bộ Khoa học và Công nghệ.

0.0
0
Tiêu chuẩn hạt điều thô Việt Nam TCVN 12380:2018
06/11/2022

Hạt điều thô (raw cashew nut) là quả thực của cây điều, gồm có vỏ cứng bên ngoài, vỏ lụa bao quanh nhân và nhân hạt điều. Phần quả bên dưới phình to có màu đỏ hoặc vàng là quả giả.

0.0
0
Tiêu chuẩn nhân điều ASEAN (ASEAN Stand 20:2011)
06/11/2022

Tiêu chuẩn này áp dụng cho hạt điều được chế biến từ các loại hạt đã chín kỹ của các giống Anacardium mysidentale L. thuộc họ Anacardiaceae thích hợp và được biết đến tại các quốc gia thuộc ASEAN như được nêu trong Phụ lục 1, và được chế biến thành nguyên liệu thô (nguyên hạt, tách đôi hoặc chia nhỏ) để được cung cấp cho người tiêu dùng.

0.0
0
Tiêu chuẩn AFI dành cho hạt điều (2016)
06/11/2022

Các chuyến hàng nhập khẩu vào Mỹ phải có chất lượng và bảo quản tốt phù hợp với tập quán thương mại, đặc biệt không được phép nhiễm sâu sống.

0.0
0
Tiêu chuẩn nhân điều thành phẩm
06/11/2022

Tiêu chuẩn nhân điều thành phẩm được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn AFI và các tiêu chuẩn theo chuẩn ISO, được thể hiện trong sách "Hạt điều - Sản xuất và chế biến" của tác giả Phạm Đình Thanh, 2003.

0.0
0
Tiêu chuẩn nhân điều Việt Nam TCVN 4850:1998
06/11/2022

Yêu cầu kỹ thuật chung về nhân điều

- Tỷ lệ sót lụa không được quá 1%, đường kính không quá 1mm.

- Không được nhiễm bẩn, sâu mọt hoặc hư hại do sâu mọt

- Không được ôi dầu hoặc có mùi lạ.

- Độ ẩm không quá 5%.

- Không vượt quá 5% lỗi nhân cấp dưới.

0.0
0
Vai trò của ngành điều đối với Việt Nam giai đoạn những năm 2000
06/11/2022

Không còn nghi ngờ gì nữa với nhu cầu tiêu dùng nhân hạt điều trên thế giới khá ổn định và ngày một gia tăng theo sự giàu lên của các nước, cây điều đã trở thành một cây công nghiệp xuất khẩu có giá trị kinh tế cao cho những nước có điều kiện thiên nhiên ưu đãi phù hợp cho cây điều phát triển.

0.0
0
Quản lý chất lượng toàn diện sản phẩm nhân điều
06/11/2022

Chất lượng sản phẩm nhân điều phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng hạt điều thô đưa vào chế biến. Có thể nói 80% chất lượng nhân do chất lượng hạt điều thô quyết định. 

0.0
0
Phương pháp đóng gói sản phẩm nhân điều
06/11/2022

Nhân điều sau khi phân cấp hạng đúng chuẩn đủ khô (ẩm < 5%) được đóng vào thùng thiếc - bao bì chuẩn đã được thị trường chấp nhận trong nhiều thập kỷ.

0.0
0

Google Reviews

5
5 reviews
9.5 điểm cho chất lượng và 10 điểm cho khát vọng mang thương hiệu hạt điều ra thế giới
trong tuần trước
Chín điểm rưỡi cho chất lượng, 10 điểm cho khát vọng đưa hạt điều ra thế giới.
trong tuần trước
Hạt điều chất lượng, 100% điều Việt Nam, giá cả hợp lý
5 năm trước
Hạt điều giòn ngon
2 tháng trước
Mình đã mua ăn nhiều lần, hạt điều rất ngon, sẽ ủng hộ tiếp ạ.
một tuần trước
(0)