Tiêu chuẩn nhân điều Việt Nam TCVN 4850 2010

Tiêu chuẩn nhân điều Việt Nam TCVN 4850 2010

Ngày đăng: 06/11/2022

Vietnamese standard TCVN 4850:2010

Cashew kernel

To view the full version  download here

See a summary of cashew standards download here

Introduction

- TCVN 4850:2010 replaces TCVN 4850:1998

- TCVN 4850:2010 is compiled by CAFECONTROL, appraised by the Ministry of Agriculture and Rural Development, proposed by the General Department of Standards, Metrology and Quality and published by the Ministry of Science and Technology.

Below is a summary of the main content:

Some important definitions

- Cashew apple is the bulging stem with yellow, orange, red, etc. (the fake fruit)

- Cashew nut includes the inner core, silk shell and hard shell (the real fruit)

- Cashew hard shell is a shell that covers both the kernel and the outer silk shell, very hard.

- Cashew nut shell liquid (CNSL) is a liquid containing the main ingredients such as cardol and anacardic acid, which is toxic to humans. This liquid exists in the middle of the cashew hard shell.

- Testa skin is a reddish-brown horny shell that covers the cashew kernel, very thin.

- Cashew kernel is the part obtained after preliminary processing of shelling of cashew nut.

- Whole kernel is a broken kernel not more than 1/8 of the size of the kernel or an intact kernel.

- Butt kernel is a horizontally broken kernel between 3/8 -7/8 of the whole kernel, and the two cotyledons are not completely separated.

- Split kernel: the kernels split naturally lengthwise causing the 2 cotyledons to be separated, and the broken cotyledon size is no more than 1/8 of the core.

- Large Piece is a broken core with a diameter of 4.75 - 8 mm.

- Small Piece (Small Piece) is a broken core with a diameter of 2.8 -4.75 mm.

- Baby-Bit is a broken kernel with a diameter of 1.75mm that does not pass through the floor.

- Immature kernel is the kernel with small size, wrinkled surface due to not fully developed.

Tiêu chuẩn nhân điều Việt Nam TCVN 4850:2010

General requirements

- Cashew kernels must have a characteristic shape, be graded and properly dried with moisture <=5%;

- Missing rate <= 1.5% with total diameter of remaining testa not more than 2mm;

- Rate of low grades <=5%, breakage rate <=5%;

- Must not have the presence of mold, pests, insects. There shall be no foreign odor, rancidity, or contamination that are visible to the naked eye.

Table 1 – Abbreviations

No.

Abbrev.

English

1

W

White

2

S

Scorched

3

SS

Second Scorched

4

LB

Light Blemish

5

B

Blemish

6

DB

Dark Blemish

7

B

Butt

8

BB

Blemish Butt

9

S

Split

10

LP

Large Pieces

11

SP

Small Pieces

12

B-B

Baby - Bits

 

Table 2 - Requirements for quality classification of cashew kernels

 

Grade

Grade designation

Trade name

Number of kernels per lb

Number of kernels per kg

Kernel color

Other description

1

W 160

White whole kernel

120 - 160

265-353

Solid colors:

Ivory

Light scorched

Light gray

White

 

 

2

W 180

161 - 180

355 - 395

3

W 210

200 - 210

440 - 465

4

W 240

220 - 240

485 - 530

5

W 280

260 - 280

575 - 620

6

W 320

300 - 320

660 - 705

7

W 400

350 - 400

770 - 880

8

W 450

400 - 450

880 - 990

9

W 500

450 - 500

990 - 1100

10

SW 240

Scorched whole kernel

220 - 240

485 – 530

Yellow

Ivory

Light brown, Gray

 

11

SW 320

300 - 320

660 - 705

 

12

SW

-

-

 

13

SSW

Second scorched whole kernel

-

-

Light green, dark ivory

Dark brown=>brown

 

14

LBW 240

Light blemish whole kernel

220 - 240

485 - 530

Ivory, White

Light brown, Brown

Light yellow, yellow

 

15

LBW 320

300 - 320

660 - 705

 

16

LBW 450

400 - 450

880 - 990

 

17

BW 240

Blemish whole kernel

220 - 240

485 - 530

Brown, Amber

Yellow => Dark yellow

Light green=> Dark green

 

18

BW 320

300 - 360

660 - 705

 

19

BW 360

400 - 450

880 - 990

 

20

DBW

Dark blemish whole kernel

-

-

Black or brown spots

 

21

WB

White butt kernel

-

-

Same color of whole white kernels

 

22

WS

White split kernel

-

-

Same color of whole white kernels

 

23

LWP

Large white pieces

-

-

Same color of whole white kernels

 

24

SWP

Small white pieces

-

-

Same color of whole white kernels

 

25

SB

Scorched butt kernel

-

-

Same color of scorched whole kernel

 

26

SS

Scorched split kernel

-

-

Same color of scorched whole kernel

 

27

SSB

Second scorched butt

-

-

Same color of second scorched whole kernel

 

28

SSS

Second scorched

split

-

-

Same color of second scorched whole kernel

 

29

LBB

Light blemish butt

-

-

Same color of light blemish whole kernel

 

30

LBS

Light blemish split

-

-

Same color of light blemish whole kernel

 

31

LSP

Large scorched pieces

-

-

Same color of scorched whole kernel

 

32

SSP

Small scorched pieces

-

-

Same color of scorched whole kernel

 

33

LSSP

Large second scorched pieces

-

-

Same color of second scorched whole kernel

 

34

SSSP

Small second scorched pieces

-

-

Same color of second scorched whole kernel

 

35

BB

Blemish butt

-

-

Same color of blemish whole kernel

 

36

BS

Blemish split

-

-

Same color of blemish whole kernel

 

37

DBB

Dark blemish butt

-

-

Same color of dark blemish whole kernel

 

38

DBS

Dark blemish split

-

-

Same color of dark blemish whole kernel

 

39

LLBP

Large light blemish pieces

-

-

Same color of light blemish whole kernel

 

40

LBP

Large blemish pieces

-

-

Same color of blemish whole kernel

 

41

LDBP

Large dark blemish pieces

-

-

Same color of dark blemish whole kernel

 

42

B-B

Baby-Bits

-

-

No color

 

 

Bình luận
0.0/5
0 đánh giá về Tiêu chuẩn nhân điều Việt Nam TCVN 4850 2010
5
0 Đánh giá
4
0 Đánh giá
3
0 Đánh giá
2
0 Đánh giá
1
0 Đánh giá
Chưa có đánh giá về Tiêu chuẩn nhân điều Việt Nam TCVN 4850 2010
Bình luận ngay
Hạt điều - Tổng quan, thành phần dinh dưỡng, tác dụng và các thông tin cơ bản khác
06/11/2022

Trong các loại hạt, hạt điều là thực phẩm rất giàu chất dinh dưỡng và cung cấp nhiều năng lượng.

0.0
0
Tổng hợp các công trình nghiên cứu, sách và luận văn nghiên cứu về điều (hạt điều, cây điều, ngành điều)
06/11/2022

Sau đây là tổng hợp các công trình nghiên cứu, sách nghiên cứu, các bài báo khoa học, luận văn nghiên cứu,...  về cây điều và những sản phẩm xuất phát từ cây điều như hạt điều, trái điều, lá điều,...

0.0
0
Các tiêu chuẩn hạt điều xuất (nhập) khẩu
06/11/2022

Để đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ thuật của khách hàng, đồng thời có kế hoạch sản xuất để cho ra những sản phẩm đạt yêu cầu chất lượng theo những quy định cụ thể hiện hành nhằm đạt được sự thuận lợi trong việc xuất khẩu và đàm phán giá bán tốt nhất, nhà sản xuất hạt điều cần chú ý và áp dụng các quy chuẩn và yêu cầu kỹ thuật của hạt điều sau trong từng trường hợp thích hợp.

0.0
0
Tiêu chuẩn nhân điều Việt Nam TCVN 4850 2010
06/11/2022

TCVN 4850:2010 is compiled by CAFECONTROL, appraised by the Ministry of Agriculture and Rural Development, proposed by the General Department of Standards, Metrology and Quality and published by the Ministry of Science and Technology.

0.0
0
Tiêu chuẩn hạt điều thô Việt Nam TCVN 12380:2018
06/11/2022

Hạt điều thô (raw cashew nut) là quả thực của cây điều, gồm có vỏ cứng bên ngoài, vỏ lụa bao quanh nhân và nhân hạt điều. Phần quả bên dưới phình to có màu đỏ hoặc vàng là quả giả.

0.0
0
Tiêu chuẩn nhân điều ASEAN (ASEAN Stand 20:2011)
06/11/2022

Tiêu chuẩn này áp dụng cho hạt điều được chế biến từ các loại hạt đã chín kỹ của các giống Anacardium mysidentale L. thuộc họ Anacardiaceae thích hợp và được biết đến tại các quốc gia thuộc ASEAN như được nêu trong Phụ lục 1, và được chế biến thành nguyên liệu thô (nguyên hạt, tách đôi hoặc chia nhỏ) để được cung cấp cho người tiêu dùng.

0.0
0
Tiêu chuẩn AFI dành cho hạt điều (2016)
06/11/2022

Các chuyến hàng nhập khẩu vào Mỹ phải có chất lượng và bảo quản tốt phù hợp với tập quán thương mại, đặc biệt không được phép nhiễm sâu sống.

0.0
0
Tiêu chuẩn nhân điều thành phẩm
06/11/2022

Tiêu chuẩn nhân điều thành phẩm được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn AFI và các tiêu chuẩn theo chuẩn ISO, được thể hiện trong sách "Hạt điều - Sản xuất và chế biến" của tác giả Phạm Đình Thanh, 2003.

0.0
0
Tiêu chuẩn nhân điều Việt Nam TCVN 4850:1998
06/11/2022

Yêu cầu kỹ thuật chung về nhân điều

- Tỷ lệ sót lụa không được quá 1%, đường kính không quá 1mm.

- Không được nhiễm bẩn, sâu mọt hoặc hư hại do sâu mọt

- Không được ôi dầu hoặc có mùi lạ.

- Độ ẩm không quá 5%.

- Không vượt quá 5% lỗi nhân cấp dưới.

0.0
0
Vai trò của ngành điều đối với Việt Nam giai đoạn những năm 2000
06/11/2022

Không còn nghi ngờ gì nữa với nhu cầu tiêu dùng nhân hạt điều trên thế giới khá ổn định và ngày một gia tăng theo sự giàu lên của các nước, cây điều đã trở thành một cây công nghiệp xuất khẩu có giá trị kinh tế cao cho những nước có điều kiện thiên nhiên ưu đãi phù hợp cho cây điều phát triển.

0.0
0
Quản lý chất lượng toàn diện sản phẩm nhân điều
06/11/2022

Chất lượng sản phẩm nhân điều phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng hạt điều thô đưa vào chế biến. Có thể nói 80% chất lượng nhân do chất lượng hạt điều thô quyết định. 

0.0
0
Phương pháp đóng gói sản phẩm nhân điều
06/11/2022

Nhân điều sau khi phân cấp hạng đúng chuẩn đủ khô (ẩm < 5%) được đóng vào thùng thiếc - bao bì chuẩn đã được thị trường chấp nhận trong nhiều thập kỷ.

0.0
0

Google Reviews

5
5 reviews
Rất ngon và tiện lợi. Mỗi lần con vợ mình nói nhiều mình tống thẳng vào mỏ 15 hột thế là im ngay hết lèm bèm. Đi nhậu anh em hướng nội cứ bóc ra ăn thì sẽ rất lâu say
một tháng trước
Ăn vào nhiều công dụng cũng tốt, bữa nhà hết đồ nhậu đem ra nhậu. Bạn bè thì say, vợ thì có tin vui. Đâm ra lên đánh giá liền cho nóng
một tháng trước
9.5 điểm cho chất lượng và 10 điểm cho khát vọng mang thương hiệu hạt điều ra thế giới
4 tháng trước
Mình đã mua ăn nhiều lần, hạt điều rất ngon, sẽ ủng hộ tiếp ạ.
4 tháng trước
Chín điểm rưỡi cho chất lượng, 10 điểm cho khát vọng đưa hạt điều ra thế giới.
4 tháng trước
(0)