Các tiêu chuẩn hạt điều xuất (nhập) khẩu

Để đáp ứng tốt các yêu cầu kỹ thuật của khách hàng, đồng thời có kế hoạch sản xuất để cho ra những sản phẩm đạt yêu cầu chất lượng theo những quy định cụ thể hiện hành nhằm đạt được sự thuận lợi trong việc xuất khẩu và đàm phán giá bán tốt nhất, nhà sản xuất hạt điều cần chú ý và áp dụng các quy chuẩn và yêu cầu kỹ thuật của hạt điều sau trong từng trường hợp thích hợp.

Sau đây là thống kê các bộ tiêu chuẩn về hạt điều đang được lưu hành:

STT Đối tượng áp dụng Quốc gia - Khu vực phát hành Tên tiêu chuẩn Nội dung cụ thể
1 Nhân điều Việt Nam TCVN 4580:2010 Vui lòng xem tại đây
2 Mỹ AFI 2016 Vui lòng xem tại đây
3 Khối EU (Châu Âu) UNECE STANDARD DDP-17 Vui lòng xem tại đây
4 Khối Asean (Đông Nam Á) ASEAN Standard 20:2011 Vui lòng xem tại đây
5 Hạt điều thô Việt Nam TCVN 12380:2018 Vui lòng xem tại đây

(*) Xem thêm

Bình luận
  • Đánh giá của bạn
Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng