Hạt điều rang muối
Hạt điều rang muối vỏ lụa Pagacas - Hộp tròn 500g
149.000 ₫
Hạt điều rang muối vỏ lụa Pagacas - Hộp giấy 580g
179.000 ₫
Hạt điều rang muối vỏ lụa Pagacas - Tròn xếp hoa 500g
150.000 ₫
Hạt điều rang muối vỏ lụa Pagacas - Hộp nhựa 500g
155.000 ₫
Hạt điều rang muối vỏ lụa Pagacas - Hũ nắp nhôm 300g
109.000 ₫
Hạt điều rang muối vỏ lụa Pagacas - Túi zip 40g
19.000 ₫
Hạt điều rang muối không lụa Pagacas - Hũ nắp nhôm 340g
125.000 ₫
Hạt điều rang muối không lụa Pagacas - Túi zip 40g
19.500 ₫
Hạt điều rang muối cồ Pagacas - Hộp 500g
155.000 ₫
Hạt điều nguyên vị
Hạt điều nguyên vị Pagacas - Hũ nắp nhôm 340g
129.000 ₫
Hạt điều nguyên liệu
Hạt điều tươi hạt vỡ Pagacas - Hút chân không 500g
105.000 ₫
Hạt điều tươi nguyên hạt Pagacas - Hút chân không 500g
140.000 ₫
Hạt điều vỡ vị nguyên Pagacas - Túi 1kg
220.000 ₫
Hạt dinh dưỡng khác
Hạnh nhân Pagacas - Hộp 460g
160.000 ₫
Hạnh nhân Pagacas - Hộp tròn 500g
150.000 ₫
Hạt macca Pagacas - Hộp 500g
150.000 ₫
Hạt macca Pagacas - Hộp tròn 500g
150.000 ₫
Hạt dẻ cười Pagacas - Hộp tròn 500g
180.000 ₫

Google Reviews

5
3 reviews
Hạt điều chất lượng, 100% điều Việt Nam, giá cả hợp lý
5 năm trước
Hạt điều giòn ngon
một tuần trước
Nơi tốt
5 năm trước
(0)